Ankietyzacja semestr zimowy rok akademicki 2016/2017

Uwaga studenci !!!! 

Zgodnie z przepisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informujemy, 
że w dniach 
od 30 stycznia 2017 do 24 lutego 2017 odbywają się 
badania ankietowe w ramach programu, „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych".

Ankietyzacja dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017.

Badania przeprowadzane są przy wykorzystaniu ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w podanym powyżej terminie.