badanie ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Uwaga Studenci!!!
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 czerwca 2017 - 30 września 2017 odbywać się będzie badanie ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych", obejmujące ocenę zajęć dydaktycznych zrealizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. 
 
Badanie przeprowadzone zostanie przy wykorzystaniu ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb.
 
Zachęcamy do udziału w ankietyzacji, ponieważ Państwa opinia ma ogromne znaczenie w procesie jakości kształcenia.