Biuro ds. Studenckich przypomina

Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ramową organizacją roku akademickiego 2020/2021, wprowadzoną Decyzją Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 (ze zm.), w dniach 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) i 22 grudnia 2020 r. (wtorek) odbywają się zajęcia ze środy.

Szczegóły dotyczące realizacji zajęć (np. dotyczące podziału na tygodnie A i B) pozostają w gestii wydziału.

 Z wyrazami szacunku
Biuro ds. Studenckich