dr Joanna Korycińska odbyła staż w Czechach

W sierpniu 2021 roku dr n. med. Joanna Korycińska odbyła dwu tygodniowy staż naukowy w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), supervisor – prof. Petr Horák, dr Jana Bulantová. Wyjazd zrealizowany był w ramach programu ERASMUS+.

Celem zrealizowanego stażu naukowego było nawiązanie współpracy międzynarodowej. Ponadto wyjazd umożliwił poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy molekularnej, izolacji i identyfikacji poszczególnych form rozwojowych ptasich schistosom.