Egzamin dyplomowy dla Kierunku Położnictwo

Informujemy, że Egzamin dyplomowy dla Kierunku Położnictwo III rok, studia stacjonarne I stopnia - II termin, odbędzie się 29.09.2020 (cześć teoretyczna) o godzinie  11:00 na platformie Teams.

Studenci Kierunku Położnictwo (III Rok), którzy zaliczyli część teoretyczną egzaminu dyplomowego (test) nie zdają go ponownie.

Natomiast zobowiązani są  do uczestnictwa w losowaniu zadań na część praktyczną egzaminu w CSM.

Studenci, którzy zaliczyli test w pierwszym terminie, logują się do zespołu na platformie TEAMS 29 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 12.30. O godzinie 13:00 rozpocznie się losowanie zadań na część praktyczną egzaminu.

Egzamin praktyczny odbywa się 30 września 2020 roku ( środa) w Centrum Symulacji Medycznej od godziny 8:00.