Egzamin dyplomowy Pielęgniarstwa - II termin

Egzamin dyplomowy dla Kierunku Pielęgniarstwo III rok, studia stacjonarne I stopnia - II termin, odbędzie się 1.09.2020 (cześć teoretyczna) o godzinie  10:00, cześć praktyczna odbędzie się 02.09.2020 w Centrum Symulacji Medycznej od 8:00 do 14:00.