Erasmus+

Zapraszam studentów Szkoły Zdrowia Publicznego na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości wyjazdu naszych studentów i absolwentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus plus.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na MS Teams - kod do zespołu 6oi32pb w dniu 24 lutego 2021r. o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszam

Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Wydziałowy Koordynator Erasmus plus