Harmonogram Rad pedagogicznych sesja letnia

 

Uprzejmie informuję, że Rady Pedagogiczne w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 dla poszczególnych kierunków studiów odbędą się w dniu 11.06.21r. na platformie TEAMS zgodnie z następującym harmonogramem:

 

 

  • Kierunek Pielęgniarstwo studia I i II stopnia godz. 12.00 do godz. 13.00

Ir. I stopień
IIr.
IIIr
Ir. II stopień
IIr.

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arpaMB5-etvz8s_AgczmGPKxzPdPyoH9CQYPatWNSoT41%40thread.tacv2/conversations?groupId=36a1c7fb-6a7b-4d34-8d70-ad4649c98efc&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod spotkania: bg701u2


 

  • Kierunek Dietetyka studia I  godz. 11.00 do godz. 12.00

Ir.
IIr.
IIIr.

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaHuJNbkBhG_myBMLpeiKsma39rKvB6PX2ioaA-zukDo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0b8ae75-953c-4016-aa55-4c8ffa4f0492&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod spotkania: sjwl1uk


 

  • Kierunek Położnictwo studia I  godz. 13.00 do godz. 14.00

Ir.
IIr.
IIIr.

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGNs07GI_E0V9tL54X-krscBUopWTjebVsxQl9CPgrtA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a689def4-9c8e-4f35-b11b-a89a52ddd334&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod do zespołu: f1ysdck


 

  • Kierunek Ratownictwo Medyczne studia I  godz. 14.00 do godz. 15.00

Ir.
IIr.
IIIr.

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aD52z4hqfGfIAPZYHrqnX555JUehjwlqAL-cKOhsTCxI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc30b2f5-d7b8-4af3-879d-bfc25e1db01d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod do spotkania: i7syl7u

 

Serdecznie zapraszam opiekunów lat, koordynatorów przedmiotów, koordynatorów praktyk zawodowych, starostów/przedstawicieli    studentów poszczególnych lat

dr n.med.Olga Bielan
Wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia
Collegium Medicum
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie