II Dni Świadomości Żywieniowej

W imieniu Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, pragnę zaprosić do uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym  przez nasze Koło Naukowe - “II Dni Świadomości Żywieniowej”.

Wydarzenie odbędzie się na platformie MS TEAMS w dniach 18-25 kwietnia 2021 r.

Wydarzenie będzie obejmowało serię wykładów, które przeprowadzą nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Wydziału Nauki o Żywności, Lekarskiego, Nauk Ekonomicznych oraz Szkoły Zdrowia Publicznego w Olsztynie, a także specjaliści związani z żywieniem i dietetyką spoza Uniwersytetu (m.in. z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Celem przedsięwzięcia jest przekazanie cennej wiedzy wszystkim biorącym udział  w wydarzeniu i interdyscyplinarne spojrzenie na żywność i żywienie człowieka - ze strony różnych specjalistów.

W załączeniu znajduje się zaproszenie oraz program wydarzenia.

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Purkiewicz
Przewodnicząca Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej

Do pobrania