III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib Żywność i żywienie

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nutricib Żywność i żywienie – przegląd i badania, która odbędzie się formie stacjonarnej (Lublin) z możliwością uczestnictwa zdalnego 27 maja 2021 r.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • dr hab. lek med. Dariusz Włodarek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
    Tytuł wystąpienia: Czy istnieje optymalny wzór diety?
  • dr hab. Urszula Złotek, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
    Tytuł wystąpienia: Główne kierunki doskonalenia wartości użytkowej i prozdrowotnej żywności pochodzenia roślinnego
  • dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
    Tytuł wystąpienia: Znaczenie związków polifenolowych obecnych w żywności w prewencji chorób cywilizacyjnych

Zagadnienia tematyczne:
– produkcja żywności – technologie i rozwiązania na skalę lokalną i przemysłową
– metody przetwarzania i obróbki żywności
– innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności
– zrównoważone gospodarowanie żywnością (ograniczenie strat i marnowania żywności)
– metody analizy jakości i bezpieczeństwa żywności
– składniki biologicznie czynne w żywności
– żywność o specjalnym przeznaczeniu (np. jadalne szczepionki, żywność funkcjonalna)
– specyfika żywienia na każdym etapie życia
– choroby cywilizacyjne związane z niewłaściwym odżywianiem
– marketing produktów spożywczych i racjonalne zakupy

Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

  II tura rejestracji trwa do 25 marca 2021 roku.

Każda osoba zainteresowana udziałem stacjonarnym/zdalnym w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.nutricib.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,
Ewelina Chodźko
Komitet Organizacyjny Konferencji
kontakt@nutricib.pl