Kleszcze z Olsztyna badane w Instytucie Higieny i Medycyny Tropikalnej w Lizbonie na obecność mikroorganizmów chorobotwórczych dla człowieka

W dniach 11-22 listopada 2021 roku dr Katarzyna Kubiak (Katedra Biologii Medycznej) przebywała na stażu szkoleniowym w ramach programu ERASMUS+ w Institute of Hygiene and Tropical Medicine (IHMT) NOVA University of Lisbon w Portugalii.

Pani Doktor współpracowała z grupą naukowców zajmujących się badaniami nad patogenami i chorobami przenoszonymi przez wektory, której liderem jest profesor Ana Domingos. W czasie stażu pani Doktor wraz z dr hab. Małogorzatą Dmitryjuk oraz mgr Magdalena Szczotko (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM) brała udział w realizacji zadania badawczego: Molekularna detekcja bakterii Candidatus Neoerlichia micurensis w kleszczy Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus z północno-wschodniej Polski, które jest częścią projektu obejmującego badania kleszczy z naszego regionu na obecność patogenów człowieka i zwierząt.

Staż pozwolił na poznanie innowacyjnych metod molekularnych (izolacja kwasów nukleinowych (RNA, DNA), odwrotna transkrypcja, ilościowy Real-Time PCR (qPCR)) stosowanych w wykrywaniu i identyfikacji patogenów odkleszczowych oraz doskonalenie umiejętności genotypowania tych patogenów. Pani Doktor zapoznała się także z nowymi rozwiązaniami w organizacji pracy laboratorium molekularnego.

Wyjazd pozwolił na wymianę doświadczeń i umiejętności między naukowcami i nawiązanie współpracy międzynarodowej, co zaowocuje z pewnością wspólnymi projektami badawczymi i publikacjami.