Komunikat dla studentów

Uprzejmie informujemy, iż studenci ostatnich roczników kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo medyczne, którzy są zainteresowani skorzystaniem zakwaterowania w Domach Studenckich na czas realizacji zajęć dydaktycznych proszeni są o kontakt telefoniczny bądź emailowy z Dziekanatem Szkoły Zdrowia Publicznego. Proszę o podanie: imię, nazwisko, kierunek studiów oraz termin korzystania z noclegów.