Komunikat dla studentów

Uprzejmie informujemy, że studenci III roku kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne, którzy zgodnie z zaleceniami MNiSW i MZ powinni terminowo zakończyć edukację, zostaną poddani badaniu w kierunku zakażenia SARS-CoV2. Testy wykonane zostaną przed przystąpieniem studentów do zajęć praktycznych - w dniach 01-05.06.2020 r. Punkt pobrań znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Studenci zostaną poinformowani drogą mailową o dokładnym dniu i godzinie wykonania badania.