Komunikat dla studentów !!!

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że planując realizację praktyk zawodowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,

należy zgłosić się do w/w szpitala na dwa dni przed rozpoczęciem praktyki - poddani Państwo zostaną badaniu w kierunku zakażenia SARS-CoV2.

Do szpitala należy zgłosić się ze skierowaniem pobranym z Dziekanatu.