Komunikat dla studentów kierunku Położnictwo IIIr. - egzamin dyplomowy

Szanowni Studenci kierunku Położnictwo IIIr. studia I stopnia

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO POŁOŻNICTWO  !!!

Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w terminach:

I termin 26.08.20r.

część teoretyczna - test (on-line) TEAMS godz. 11.00

  • losowanie  terminu, sali i godziny egzaminu dyplomowego on line - TEAMS godz. 13.00,

część praktyczna  wraz z obroną pracy dyplomowej

27.08.20r, 28.08.20r., 31.08.20r.  - w salach CSM UWM w Olsztynie, w wylosowanym przez siebie terminie, w godz. 8.00-15.00. 

II termin   25.09.20r.

część teoretyczna - test (on-line) TEAMS godz.11.00

  • losowanie  terminu, sali i godziny egzaminu dyplomowego on-line - TEAMS godz. 13.00,
  • część praktyczna  wraz z obroną pracy dyplomowej - 28.09.20r, 29.09.20r., 30.09.20r. 

w salach CSM UWM w Olsztynie  w wylosowanym przez siebie terminie,

w godz. 8.00-15.00.

  • Informuję także, że w dn. 6.08.20r. o godz. 19.00   on-line na  platformie TEAMS, odbędzie się spotkanie całego roku  celem zapoznania z regulaminem przebiegu egzaminu on-line oraz  w części praktycznej - obecność obowiązkowa!!!

Poprzez System USOS otrzymacie  Państwo link do zespołu

dr n.med.Olga Bielan
Wicedyrektor ds. studenckich i kształcenia