Komunikat do studentów

Pragnę poinformować, że w związku z Decyzją nr 60/2020 Rektora UWM w Olsztynie w sprawie prowadzenia kształcenia  w stanie zagrożenia epidemiologicznego, wprowadza się możliwość prowadzenia kształcenia na pozostałych latach studiów wyższych od dnia 08.06.20r. - dotyczy to zajęć dydaktycznych, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
W związku z powyższym zajęcia na poszczególnych kierunkach, poziomach i latach studiów są planowane rotacyjnie, w okresach możliwie krótkich, minimalizując możliwość długotrwałego przebywania i kontaktu studentów.
Szczegółowe harmonogramy zajęć otrzymają bezpośrednio starości lat oraz zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Zdrowia Publicznego.

Przed wejściem na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe należy :

  1. Wykonać test na Covid-19 w ustalonym terminie  dla danego roku studiów (informacje uzyskali starości lat)
  2. Zaliczyć  online szkolenie BHP  w zakresie  procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID-19  podczas zajęć dydaktycznych w salach i CSM
  3. Wypełniać codziennie przed zajęciami praktycznymi w zakładach leczniczych  ankietę  w kierunku zakażenia SARS-COV -2 - załącznik do regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
  4. Jeśli student ma niepokojące objawy takie jak: podwyższona ciepłota ciała, kaszel, duszność, biegunka, zapalenie spojówek, utrata węchu, smaku lub zmiany skórne proszony jest o kontakt telefoniczny z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.wobec studenta z powyżej wymienionymi objawami podejmowane będą standardowe działania zgodnie z procedurą i Zarządzeniem Rektora nr 45/2020r.
  5. Student  deklaruje dobrowolny udział w zajęciach w CSM, zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w trakcie trwania zagrożenia epidemicznego - oświadczenie wg opracowanego wzoru - załącznik do regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Uprzejmie proszę wszystkich opiekunów lat o pomoc studentom i planistom w organizacji powrotu studentów na uczelnię.

dr Olga Bielan
wicedyrektor ds. studentów i kształcenia Szkoła Zdrowia Publicznego, Colegium Medicum, UWM w Olsztynie