Komunikat IV w sprawie przywracania zajęć

Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w mieście Olsztynie i regionie, przywracam częściowo realizację zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni od dnia 26 kwietnia 2021 roku. Mając na celu uniknięcie gwałtownej kumulacji liczby studentów realizujących zajęcia w siedzibie Uczelni, w pierwszej kolejności w pełnym zakresie uruchomione zostają zajęcia na kierunku weterynaria. Przywracam również możliwość realizacji badań laboratoryjnych w ramach wykonywanych prac magisterskich.

Na pozostałych kierunkach zajęcia będą przywracane stopniowo po 4 maja 2021 r. w porozumieniu i za zgodą Prorektora ds. kształcenia.

Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM