Komunikat Rektora

K O M U N I K A T
REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
z 21 września 2021 roku

W SPRAWIE WYTYCZNYCH
DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO
W SEMESTRZE ZIMOWYM
ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Do pobrania