Komunikat Rektora w sprawie zawieszenia zajęć

Komunikat Rektora z dnia 9.04.2021 r.

Komunikat III w sprawie zawieszenia zajęć

 Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 25 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.

Zawieszenie nie dotyczy zajęć realizowanych w Collegium Medicum (kierunek lekarski i kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) oraz na Wydziale Sztuki.

Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Powyższy komunikat nie dotyczy zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo oraz zajęć realizowanych w  CSM  dla kierunków Położnictwo i Ratownictwo medyczne.

dr n.med.Olga Bielan
Wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia