Komunikaty dla studentów

Drodzy Studenci

Komunikat 1

W związku z Decyzją Nr 47/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dn. 06.05.2020r. w sprawie ramowej zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020, informuje, że zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zdalnej odbywają się zgodnie z powyższą organizacją do dnia 14.06.2020r. Od dnia 15.06.20r. będą realizowane zajęcia, które z przyczyn merytorycznych nie mogły być realizowane zdalnie, w chwili obecnej dotyczy to studentów III r. kierunków studiów : Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne i Dietetyka.

Zajęcia dydaktyczne  dla wszystkich studentów Szkoły Zdrowia Publicznego trwają do dnia 02.08.20r.

Komunikat 2

W związku z Decyzją Nr 53/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dn. 06.05.2020r. w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego z dn. 25.05.2020r.  zostaje wznowiona możliwość realizacji zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów w terminie od dn. 27.05.20r. na kierunkach medycznych: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, Dietetyka.

Szczegółowe harmonogramy realizacji zajęć  związanych z pobytem  studentów  w oddziałach klinicznych i innych placówkach leczniczych a także w CSM UWM w Olsztynie zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej Szkoły Zdrowia Publicznego.

Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie drogą online się szkolenie BHP dotyczące zasad higieny oraz zaleceń ECDC dotyczących zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami w okresie trwającej pandemii i związanych z nią zagrożeń epidemicznych.

O ustalonym terminie poinformujemy w najbliższym czasie.

Komunikat 3

Drodzy Studenci w dniu 02.06.2020 (wtorek) odbędą się obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP on-line na platformie Teams.
Kierunek Pielęgniarstwo st. I stopnia- godzina 16:30
Kierunek Położnictwo st. I stopnia- godzina 17:00
Kierunek Ratownictwo Medyczne st I stopnia- godzina 17:30
Organizatorem spotkania jest Wicedyrektor ds. studentów i kształcenia dr n.med. Olga Bielan
Prowadzącą szkolenie jest mgr Iwona Wołosewicz - pielęgniarka epidemiologiczna.
Szkolenie jest obowiązkowe!!! Proszę się o zalogowanie w wyznaczonych terminach na powyższej platformie.

dr n.med.Olga Bielan
wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia
Collegium Medicum
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie