Konferencja naukowa dla studentów

Szanowni Państwo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chciałbym bardzo serdecznie zaprosić studentów na I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”.

Konferencja przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów. Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym.

Strona FB konferencji:
www.facebook.com/Nauki-o-zdrowiu-w-wymiarze-interdyscyplinarnym-103384991733709

Dawid Konwant