Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich SZP

Szanowni Państwo,

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” istnieje możliwość organizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 kursu pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. Celem kursu pedagogicznego będzie zdobycie przez nauczycieli nowych kompetencji, które zostaną wykorzystane w nauczaniu studentów i będą wykazane np. w sylabusie. Czas trwania kursu to minimum 16 godzin dydaktycznych. Zgodnie z regulaminem Projektu kurs jest bezpłatny, kandydat na proponowany kurs musi być zatrudniony na umowę o pracę w UWM minimum 6 miesięcy (umowa o pracę musi obejmować także okres minimum pół roku po zakończeniu kursu).

W związku z tym, że przy wizytacjach akredytacyjnych danego kierunku studiów bardzo często wizytatorzy zwracają uwagę na dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli akademickich, podjęto próbę organizacji w/w kursu. Bardzo proszę Kierowników Katedr o zapoznanie pracowników z propozycją kursu i informację zwrotną do 29 czerwca 2021 roku z listą imienną chętnych osób.

Z poważaniem
Koordynator Projektu
w Szkole Zdrowia Publicznego
dr n. med. Ewa Kupcewicz