Kursy wyrównawcze dla studentów I roku

Szanowni Studenci,

Zapraszamy do udziału w programie dodatkowych bezpłatnych zajęć wyrównawczych przeznaczonych dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Zajęcia planowane są w terminie październik-grudzień 2021 w łącznym wymiarze 30 godzin dla każdej grupy. Każdy student uczestniczący w dodatkowych zajęciach może być przypisany /przyporządkowany tylko do jednej grupy zajęciowej.

 

Przygotowaliśmy dla Was następujące programy wyrównawcze:

  • Kierunek Dietetyka – zapisy do trzech grup - program obejmuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: biologia medyczna, podstawy żywienia człowieka, chemia żywności, anatomia, fizjologia (w każdej grupie);
  • Kierunek Ratownictwo medyczne – zapisy do dwóch grup - program obejmuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: anatomia, fizjologia (w każdej grupie);
  • Kierunek Pielęgniarstwo – zapisy do pięciu grup - program obejmuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: biologia medyczna, anatomia, fizjologia (w każdej grupie);
  • Kierunek Położnictwo – zapisy do dwóch grup - program obejmuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: biologia medyczna, anatomia, fizjologia (w każdej grupie);

Deklarację udziału w zajęciach należy zgłosić poprzez starostów poszczególnych grup zajęciowych w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego w terminie od 18.10.2021r. (poniedziałek) do 22.10.2021r. (piątek).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

dr n. med. Olga Bielan
Wicedyrektor ds. studenckich i kształcenia