List z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W załączniku korespondencja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od Ministra Murdzka.