MSKN 2021

KONFERENCJA NAUKOWA DLA STUDENTÓW
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH UWM 
ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej jubileuszowej edycja MSKN2021, które odbędzie się 16-17 września 2021 r. i aktualnie planowane jest jej przeprowadzenie w formie zdalnej na platformie MSTeams.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wymiana myśli naukowej między studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych działających na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą, co pozwoli na poszerzenie wiedzy studentów, a także na wymianę doświadczeń i integrację studentów i doktorantów działających w ramach studenckiego ruchu naukowego. Podobnie jak w edycji ubiegłorocznej przewidziana jest sekcja nauk o zdrowiu i sekcja nauk medycznych.

Szczegółowe informację o terminach i rejestracji Studentów chętnych do czynnego udziały i prezentacji swojej aktywności w ramach KN w formie referatu lub/i artykułu znajdą państwo w załączniku i na stronach internetowych:
http://www.uwm.edu.pl/mskn
https://www.facebook.com/mskn.olsztyn

dr Katarzyna Kubiak
Pełnomocnik Dyrektora SZP ds. KN