Nabór do monografii naukowej pt.: „Advances in Biomedical Research”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do współtworzenia recenzowanej monografii naukowej pt.: „ADVANCES IN BIOMEDICAL RESEARCH”. Rozdziały mogą mieć charakter prac poglądowych lub zawierać oryginalne dane.

Redaktorami są dr hab. med. Łukasz Biały oraz dr hab. n. med. Izabela Młynarczyk-Biały. Zakres tematyczny rozdziałów obejmuje zadnienia z szeroko rozumianej biomedycyny ze szczególnym zainteresowaniem problematyką nowotworów. Wydawcami będą Wydawnictwo Naukowe TYGIEL oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, który znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)).

Nadesłane pełnotekstowe prace będą podlegać rzetelnej i skrupulatnej ocenie recenzentów.

Więcej informacji na temat naboru rozdziałów do monografii naukowej oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.wydawnictwo-tygiel.pl/monografia-naukowa-pt-advances-in-biomedical-research/

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej, dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Do przygotowania rozdziałów do monografii naukowej zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Z poważaniem,
Ewelina Chodźko
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL