Nabór wniosków do programu im. prof. Franciszka Walczaka otwarty!

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłaszają nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Franciszka Walczaka. To okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych.

Do grupy uprawnionych wnioskodawców należą:

  • naukowcy z tytułem co najmniej doktora
  • doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich
  • osoby zatrudnione na uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego  i nauki  z otwartym przewodem doktorskim

Trzecia edycja programu różni się również wysokością miesięcznego stypendium, które zostało zwiększone z 12 tys. zł do 15 tys. zł. Ponadto stypendyści programu otrzymają jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 tys. zł. Łącznie na program im. prof. Walczaka przeznaczono aż 2,25 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest od 24 stycznia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września 2022 r., a wyjazdy będą mogły rozpocząć się 1 stycznia 2023 r.

Dotąd z programu im. prof. Walczaka w edycjach 2019 i 2020 skorzystało 30 naukowców i lekarzy.

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka oraz w załącznikach

Kontakt do koordynatora programu: e-mail: walczak@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-64