Oferta dla nauczycieli akademickich i studentów/ek WNoZ

Miło mi poinformować, że od 1 października 2019 roku Wydział Nauk o Zdrowiu uczestniczy w programie ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podnoszenia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”. Realizacja programu potrwa do 30 września 2023 roku. W ramach programu oferowane są kursy, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli akademickich i studentów/ek kierunku pielęgniarsto, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Dla nauczycieli akademickich w ramach Zadania 16 ,,Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ” oferowane są: kurs języka angielskiego i kurs podstawy statystyki medycznej i metodyka stosowana w badaniach klinicznych.

Dla studentów/ek w ramach Zadania 9 ,,Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoZ” oferowane są:     

I. dla kierunku Pielęgniarstwo warsztaty:

1. Zasady współpracy w zespole terapeutycznym.

2. Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

II. dla kierunku Położnictwo warsztaty:

  1. Nowoczesne techniki diagnostyczne - dla położnych ultrasonografia.

  2. Karmienie piersią w praktyce szpitala.

  3. Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu; warsztaty psychologiczne.

III. dla kierunku Ratownictwo Medyczne certyfikowane szkolenia i warsztaty:

  1. Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe.

  2. Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

  3. Certyfikowany Kurs Ratownik WOPR.

Realizacja certyfikowanych szkoleń i warsztatów oferowana jest dla studentów/ek studiów I i II stopnia kierunek pielęgniarstwo (4 ostatnie semestry), I stopień kierunek położnictwo (4 ostatnie semestry), I stopień kierunek ratownictwo medyczne (4 ostatnie semestry).

Szczegółowe zasady rekrutacji i kontaktu z osobami odpowiedzialnymi zostaną Państwu przedstawione wkrótce w ,,REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE”. Zapraszam do udziału w projekcie. Na bieżąco będą zamieszczane informacje m.in. na stronie internetowej Naszego Wydziału.

                                                                                                                         Prodziekan ds. rozwoju WNoZ

                                                                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                                                              dr n. med. Ewa Kupcewicz