Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesna opieka geriatryczna - teoria i praktyka”

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Koprenika  w Toruniu,

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Współczesna  opieka geriatryczna - teoria i praktyka”; Lublin, 14 marca 2023 roku

Konferencja odbędzie się w wersji zdalnej. Rozpoczęcie konferencji o godz. 15:30

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów, w tym sesja studencka. Organizatorzy planują wydanie Książki streszczeń w wersji elektronicznej.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 marca 2023 roku (konferencja.geriatryczna@umlub.pl)

Więcej informacji w załącznikach