Organizacja seminarium w formie on line od 22.10.21r

Szanowni Państwo

Decyzją Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego z dniem 22.10.2021r. wszystkie zajęcia seminaryjne przechodzą  do realizacji w trybie on-line ( na platformie edukacyjnej TEAMS dla pracowników etatowych a dla pracowników na umowę zlecenie - na platformie Moodle).

Do odwołania zostają zawieszone także wszystkie zajęcia dydaktyczne i praktyczne realizowane w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

z poważaniem
dr Olga Bielan