Ośrodek ds. Osób Niepełnosprawnych informuje

Szanowni Państwo,

Ośrodek ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie informuje o szkoleniu skierowanym do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego w Olsztynie, które realizowane będzie w ramach kwietniowych obchodów Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu na UWM.

Szkolenie: on-line na temat  "ABC wparcia osób studiujących, w spektrum autyzmu"

Termin: dn. 13.04.2021 (wtorek 9:30 - 11:30)

Prowadzący: dr Bożena Chrostowska  (Specjalista ds. wsparcia edukacyjnego dla osób w spektrum autyzmu).

Szkolenie skierowane jest do osób, które nigdy nie uczestniczyły w zajęciach z tej tematyki.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału.

Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl;

treść zgłoszenia:
Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu „ABC…”
- imię nazwisko,
- adres mailowy,
- numer telefonu do kontaktu,
- jestem pracownikiem: administracji/naukowym/technicznym (do wyboru),
- informuję, że dotychczas nie uczestniczyłam/em w szkoleniach na temat wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu.

Osoba do kontaktu – Dorota Filip