PFRON - Konkurs dla absolwentów

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpowszechnienie na Państwa uczelni informacji dotyczących XIX edycji Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na profilu PFRON w serwisie Facebook 30 czerwca 2023 r. został umieszczony post z informacjami oraz grafiką Konkursu. Prosimy o udostepnienie na Państwa kanałach społecznościowych/ stronie internetowej.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich oraz doktorskich.

Dalsze szczegóły zawarliśmy w załączonym piśmie.

Z wyrazami szacunku
Anna Socha
Specjalista ds. badań i analiz
Biuro ds. Analiz, Prognoz i Współpracy Międzynarodowej
tel. 532727034