PILNE : Link do zespołu na wykład w dniu 13.10.2020r z Promocji Zdrowia dla pierwszego roku kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia

Szanowni Państwo,

poniżej link do zespołu na Wykład z przedmiotu Promocja Zdrowia w dniu 13.10.2020r rozpoczynającego się o godz. 08.15 dla studentów pierwszego roku kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af4206d355ab84528a86e63afd133fba4%40thread.tacv2/conversations?groupId=73c1162a-dc31-4ada-a0d5-5242c7fe445e&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b