Podział dodatków motywacyjnych na lata 2021-2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią Porozumienia zawartego dnia 19 lipca 2019 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych w sprawie dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu, Zespół ds. Dodatku Motywacyjnego przydzielił nauczycielom akademickim zatrudnionym w Szkole Zdrowia Publicznego tzw. "dodatki motywacyjne" na lata 2021-2022. Jednocześnie informujemy, że anonimowa lista rankingowa, zawierająca identyfikator przypisany każdemu pracownikowi oraz informację o uzyskanej liczbie punktów i kwocie otrzymanej podwyżki, znajduje się do wglądu w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego.

Z  poważaniem

Przewodnicząca Zespołu ds. Dodatku Motywacyjnego