Podziękowania od Komendy Stołecznej Policji dla Szkoły Zdrowia Publicznego

Na ręce Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dr hab. n. med. Jadwigi Snarskiej, prof. UWM, otrzymaliśmy podziękowanie od kom. Krzysztofa Funkindorfa, dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, następującej treści:

"Pragnę złożyć na ręce Pani Profesor serdeczne podziękowania dla dr. Pawła Jastrzębskiego oraz mgr Tadeuszowi Miłowskiemu i za przeprowadzenie w dniach 11-12 lutego 2020 r. warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Profesjonalizm oraz zaangażowanie Pani pracowników zostało wysoko ocenione przez funkcjonariuszy biorących udział w szkoleniu.

Jestem przekonany, że zdobyta wiedza i doświadczenie przyczyni się do podniesienia poziomu wyszkolenia i bezpieczeństwa podległych mi funkcjonariuszy oraz pozwoli na podejmowanie adekwatnych decyzji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego."

 

Pismo dostępne jest w załączniku.