Podziękowania za egzaminy

Szanowni  Państwo

Drodzy  Koleżanki i Koledzy

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy Przewodniczyli komisjom egzaminacyjnym, Członkom poszczególnych komisji, Promotorom, Recenzentom i Pracownikom Administracyjnym (Dziekanatu i Sekretariatów) , którzy współpracowali i przygotowywali egzaminy dla naszych Studentów z pielęgniarstwa I° i II°, ratownictwa medycznego i dietetyki  w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Bardzo proszę aby te podziękowania trafiły również do pracowników Centrum Symulacji Medycznej, którzy wspomagali nas w przygotowaniu części praktycznej egzaminów dyplomowych, a także specjalistom informatyki.

Życzę aby wszystkim w czasie urlopowania dopisała pogoda, a więc samych słonecznych dni i spokojnego wypoczynku

DYREKTOR NAUK O ZDROWIU
Prof. Jadwiga Snarska