Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

Centrum Medyczne "Żelazna" oraz Polskie Towarzystwo Położnych są organizatorami drugiej edycji ogólnopolskiej olimpiady wiedzy, skierowanej do studentów III roku studiów I stopnia na kierunku położnictwo.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

Sponsorem Głównym wydarzenia będą Zakłady Farmaceutyczne Unia SP

Celem olimpiady jest promocja zawodu położnej w Polsce oraz wyłonienie najlepszego studenta położnictwa w kraju.

Nagrodą główną jest miesięczny płatny staż w Bloku Porodowym Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii.

W trakcie dwuetapowego egzaminu, odbywającego się zarówno na uczelni macierzystej, jak i w Warszawie, studenci zmierzają się z zadaniami teroetycznymi oraz praktycznymi.

Zgłoszenia są przyjmowane od 03 lutego do 18 lutego 2022 roku

Szczegółowe informacje o olimpiadzie, regulami oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach organizatorów