Procedura badania ankietowego

Szanowni Studenci Szkoły Zdrowia Publicznego, zgodnie z zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie nr 65 z 11 października 2022, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 realizowana jest kolejna edycja badania ankietowego "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych".

Termin przeprowadzenia badania: 16 stycznia 2023 - 05 marca 2023

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszonego w aplikacji Usosweb.

Zakresem badania objęci są wszyscy nauczyciele akademiccy oraz studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów.

Zapraszam wszystkich do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz przekazania informacji zwrotnej dotycząścej jakości realizowanych zajęć dydaktycznych celem poprawy jakości kształćenia na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka i Ratownictwo medyczne.

Wasze spostrzeżenia są bardzo ważne w procesie poprawy tego, co jeszcze jest niedoskonałe.

Ankieta jest anonimowa.

Zachęcamy do licznego udziału w ankiecie.