Projekt Koła Naukowego Parazytologii "Vermis" najwyżej oceniony w IV edycji konkursu „Studencki Grant Rektora”

Projekt pt. „Candidatus Neoehrilichia mikurensis - nowo pojawiający się patogen - detekcja w kleszczach Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus” przygotowany przez mgr inż. Magdalenę Szczotko oraz dr Katarzynę Kubiak jako opiekuna KołaNaukowego Parazytologii "Vermis" , został najlepiej oceniony spośród 28 projektów zgłoszonych w IV edycji konkursu „Studencki Grant Rektora”.

Jednym z kluczowych obszarów działalności KN Parazytologii „Vermis”,  już od kilku lat, są zagadnienia związane z rolą kleszczy w transmisji mikroorganizmów chorobotwórczych dla człowieka i zwierząt. Przygotowanie merytoryczne oraz opracowane metody badawcze pozwalają na prowadzenie przez Członków koła warsztatów w zakresie tej tematyki oraz prezentacje ustne i posterowe uzyskanych wyników na konferencjach KN w Polsce i za granicą.

Choroby wywoływane przez patogeny transmitowane przez kleszcze stanowią istotny problem medyczno-weterynaryjny. Każdego roku liczba diagnozowanych przypadków chorób odkleszczowych wzrasta, a rozwój metod badawczych biologii molekularnej przyczynia się do odkrycia nowych, dotąd nieznanych patogenów. Jednym z nowych, niedawno odkrytych mikroorganizmów przenoszonych przez kleszcze jest Candidatus N. mikurensis. Bakteria ta jest czynnikiem etiologicznym neoehrlichiozy, objawiającej się niespecyficznymi i uogólnionymi symptomami (gorączka, kaszel, bóle mięśni, bóle stawów, zmęczenie, sztywność karku, utrata masy ciała, biegunka), które dotyczą  głównie  osób z obniżoną odpornością. Dotychczas  na terenie Europy (Szwajcaria, Niemcy, Czechy, Szwecja) opisano kilkanaście przypadków neoerlichiozy. W Europie rolę głównego wektora bakterii Candidatus N. mikurensis pełnią kleszcze z gatunku I. ricinus, jednakże liczba doniesień na temat występowania bakterii Candidatus N. mikurensis w kleszczach z terenu Polski jest bardzo ograniczona. Badania wstępne przeprowadzone przez nasz zespół w laboratorium Instytutu Higieny i Medycyny Tropikalnej przy NOVA Uniwersytet w Lizbonie w Portugalii, wykazują, że D. reticulatus może być również wektorem Candidatus N. mikurensis.  Uzyskane w projekcie wyniki dostarczą informacji  na temat ryzyka zachorowania na neoerlichiozę w województwie warmińsko-mazurskim i uzupełnią wiedzę na temat wektorowej roli kleszczy w regionie o wysokiej zachorowalności na inne choroby odkleszczowe – boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.

Więcej informacji tutaj...