Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej informuje

W nawiązaniu do wiadomości o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów przewidującego możliwość zniesienia nakazu zasłaniania ust i nosa przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz innych osób pracujących i współpracujących z uczelnią oraz biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę zachorowań uprzejmie informuję, że w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie nadal obowiązuje komunikat Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21.09.2021 r. Komunikat ten przewiduje obowiązek zasłaniania ust i nosa przez osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych.

PROREKTOR
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM