Raport z wdrożenia ICNP do praktyki pielęgniarskiej

Zapraszam do zapoznania się z raportem końcowym z przeprowadzonego pilotażu „Standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych”, który zawiera informacje na temat zaprojektowanych i zrealizowanych zadań w poszczególnych etapach realizacji pilotażu oraz przedstawia dane na temat osiągniętych efektów związanych z wykorzystaniem rekomendowanych podzbiorów (Słownika ICNP®) wpraktycepielęgniarskiej w wybranych oddziałach szpitalnych.

ICNP® (International Classification for Nursing Practice) - Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej to ustandaryzowana terminologia umożliwiająca dokumentowanie praktyki pielęgniarskiej i opieki nad pacjentami na całym świecie. To ujednolicony elektroniczny system języka pielęgniarskiego, terminologia dedykowana praktyce pielęgniarskiej.
Dokument został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Z-ca Dyrektora ds. rozwoju
dr n. med. Ewa Kupcewicz