Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na szkolenia skierowane do studentów Szkoły Zdrowia Publicznego

Szanowni Studenci!

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

 

Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze letnim 2019/2020

 

I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

 • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
 • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

 

II. OFERTA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO – warsztaty:

 • Nowoczesne techniki diagnostyczne dla położnych ultrasonografia,
 • Karmienie piersią w praktyce szpitala,
 • Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne.

 

III. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

 • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe,
 • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • Certyfikowany Kurs Ratownik WOPR.

 

Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek studiów I i II stopnia kierunek pielęgniarstwo, I stopień kierunek położnictwo, I stopień kierunek ratownictwo medyczne. W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci z ostatniego roku studiów. W/w szkolenia i kursy będą powtarzane cyklicznie przez cztery kolejne lata.

 

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i kursach jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego

 1. Formularza Zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
 2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 3;
 2. Kwestionariusza Osobowego - Załącznik nr 4;
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
 4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

 

Spotkanie informacyjne i jednocześnie rekrutacyjne odbędzie się w Szkole Zdrowia Publicznego, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn

 • dla kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, 3 rok w terminie: 11 marzec, godz. 18.30, sala 313
 • dla kierunku Pielęgniarstwo II stopnia, 2 rok w terminie: 9 marzec, godz. 14.00, sala 9F
 • dla kierunku Położnictwo 3 rok w terminie: 4 marzec, godz. 14.00, sala 101F
 • dla kierunku Położnictwo 2 rok w terminie: 5 marzec, godz. 11.30, sala 321
 • dla kierunku Ratownictwo 2, 3 rok w terminie: 10 marzec, godz. 14.30, sala 9F

 

Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl zakładce Strefa Studenta/Szkoła Zdrowia Publicznego.

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz

Do pobrania