Rozpoczynamy uzupełniającą rekrutację kandydatów na certyfikowany kurs Ratownik WOPR dedykowany dla studentów ratownictwa medycznego SZP

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Szanowni Studenci!

Rozpoczynamy uzupełniającą rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenie realizowane w semestrze letnim 2020/2021

 

I. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE:

  • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

Oferta szkolenia adresowana jest dla studentów/ek 2 oraz 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

 

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2;

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

Dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać z poczty uniwersyteckiej (warunek konieczny) na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl

w dniach 31.05-02.06.2021r.

Jeśli kandydat nie ma możliwości drukowania/skanowania – należy wypełnione załączniki odesłać w wersji Word, uzupełniając podpisy komputerowo z klawiatury, koniecznie dopisując w treści wiadomości, iż nie ma możliwości wykonania skanu. Następnie należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty z własnoręcznymi podpisami do Sekretariatu Katedry Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14C, pok.14, 10-561 Olsztyn.

 

Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl zakładce Strefa Studenta/Szkoła Zdrowia Publicznego.

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz