Udział w konferencji i podziękowania dla dr n. med. Ewy Kupcewicz

W dniach 11 – 12 listopada 2021 roku w Ružomberku (Słowacja) odbyła się online Międzynarodowa Konferencja ,,Ružomberské zdravotnícke dni - XV. Ročník”. Głównym organizatorem Konferencji był Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Katolickiego w Ružomberku (Słowacja). W ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Uniwersytetem  Katolickim w Ružomberku Pani dr n. med. Ewa Kupcewicz przyjęła zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym Konferencji. Tematyka Konferencji dotyczyła aktualnych problemów medycznych, pielęgniarstwa, ginekologii i położnictwa, fizjoterapii, zdrowia publicznego, laboratoryjnych  metod badań w ochronie zdrowia. W tym roku na Konferencji była obecna 7 osobowa grupa pielęgniarek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Było to możliwe dzięki zakwalifikowaniu prac do prezentacji ustnej.

Nauczyciele akademiccy z Katedry Pielęgniarstwa, Katedry Położnictwa SZP i Filii UWM w Ełku zaprezentowali następujące prace:

  1. Kupcewicz, E., Kadučáková, H., Mikla, M., Grochans, E.: Poczucie samotności a satysfakcja z życia studentów pielęgniarstwa w Polsce, Hiszpanii i Słowacji w czasie pandemii Covid-19.
  2. Drężek-Skrzeszewska, M., Kupcewicz, E.: Implementation of a cervical cancer prevention programme in north-eastern Poland.
  3. Terska, A., Bagińska, I., Kupcewicz, E.: Analiza porównawcza powrotu do aktywności fizycznej kobiet po porodzie fizjologicznym i cięciu cesarskim.
  4. Dubel-Mikulska, J., Nasiadka, N., Kupcewicz, E.: Opieka okołoporodowa nad kobietą z ograniczoną sprawnością ruchową.
  5. Piwko, G., Kupcewicz, E., Araminowicz-Kierklo, E.: Wizerunek pielęgniarki a prestiż zawodu.
  6. Araminowicz- Kierklo, E., Kupcewicz, E., Piwko, G.: Efektywne zarządzanie czasem konsekwentnym dążeniu do celu.
  7. Baranowska, E., Kupcewicz, E.: Od  zawodu do profesji – krótka opowieść o pielęgniarstwie.