Uwaga Pracownicy

Szanowni Państwo
Koleżanki i koledzy Katedr  Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego CM UWM
Adiunkci i Asystenci
Pracownicy Sekretariatów
Kierownik Dziekanatu

Decyzją rady dyrektorskiej nauk o zdrowiu wszystkie formy  zajęć dydaktycznych typu: wykłady, seminaria  i zajęcia fakultatywne powinny być przeprowadzone on-line w trybie przyśpieszonym  po uzgodnieniu daty i godziny ze studentami.  Proszę również tą informację przekazać  nauczycielom z wydziału lekarskiego, którzy prowadzą dydaktykę  ze studentami  Nauk o Zdrowiu. Preferowaną  platformą jest MS Teams  dla pracowników  zatrudnionych  na umowę o pracę,  a  dla pracowników zatrudnionych na  umowę  zlecenie Google.
Ćwiczenia i zajęcia praktyczne on-line  realizujemy w 20%  ogólnej liczby godzin z wyjątkiem Dietetyki, gdzie realizacja tych zajęć będzie na poziomie 50%.
Z  życzeniami  zdrowia  i wytrwałości

Z poważaniem
Prof. Jadwiga Snarska
Dyrektor Nauk o Zdrowiu CM UWM w Olsztynie

Wice-dyrektorzy
Dr n. med. Olga Bielan
Dr  n. med. Ewa Kupcewicz