Uwaga Studenci

Szanowni Państwo
Koleżanki i koledzy studenci  Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego CM UWM

Decyzją rady dyrektorskiej nauk o zdrowiu wszystkie formy  zajęć dydaktycznych typu: wykłady, seminaria i zajęcia fakultatywne będą przeprowadzone on-line w trybie przyśpieszonym  po uzgodnieniu ze starostami  roku i państwem daty i godziny realizacji  zajęć. Preferowaną  platformą jest MS Teams i Moodle, a w niektórych przypadkach  Google. Bardzo proszę ten czas również wykorzystać na realizację pracy dyplomowej i przygotowanie się do egzaminów, szczególnie dyplomowych. 
Ćwiczenia i zajęcia praktyczne on line  realizujemy w 20%  ogólnej liczby godzin na wszystkich kierunkach z wyjątkiem Dietetyki, gdzie będą  realizowane w 50%.
Proszę  w razie problemów o kontakt mailowy  z p. dr Bielan, opiekunami roku i kierownikami poszczególnych przedmiotów lub ze mną.
Z  życzeniami  zdrowia  i wytrwałości

Z poważaniem
Prof. Jadwiga Snarska
Dyrektor Nauk o Zdrowiu CM UWM w Olsztynie

Wice-dyrektorzy
Dr n. med. Olga  Bielan
Dr  n. med. Ewa Kupcewicz