Uwaga Studenci

Informacja dotycząca realizacji zajęć o charakterze praktycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Od dnia 4.11.2020r. informuję, że istnieje możliwość realizacji zajęć o charakterze praktycznym ( w małych grupach) w placówce zgodnie z przyjętym planem zajęć w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Decyzję o możliwości odbycia zajęć w danym dniu podejmuje nauczyciel akademicki realizujący powyższe zajęcia w oparciu o aktualną sytuację epidemiczną. W sytuacji braku możliwości odbycia np. zajęć ze względu na obecność pacjentów z rozpoznanym COVID- 19 i związanym z tym ryzykiem zakażenia, nauczyciel akademicki ustala sposób i miejsce realizacji powyższych zajęć ze studentami. O ewentualnych zmianach w planie realizacji zajęć proszę informować na piśmie bezpośrednio do Dziekanatu.

dr n.med.Olga Bielan
Wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia
Collegium Medicum
Szkoła Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie