Uwaga studenci I roku Pielęgniarstwa

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn zdrowotnych, niezależnych od prowadzącej, zajęcia studentów pierwszego roku kierunku Pielęgniarstwo z Panią mgr piel. Z. Jurczyk zaplanowane na dzień 13 i 14 października nie odbędą się i zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z prowadzącą