UWAGA - WAŻNE

 Szanowni Państwo,

Informuję, iż weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczące Obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 cyt.( ......) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) (......) Osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 są zobowiązane do poddania się szczepieniu ochronnemu w terminie nie później niż do dnia 1 marca 2022r.

Bardzo proszę o zastosowanie się do w/w Rozporządzenia.

W załączeniu przesyłam dokument w całosci  - Rozporzadzenie  Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Pozdrawiam
Spec.piel.epidem.
mgr Iwona Wołosewicz