Walka z COVID-19 - pielęgniarski punkt widzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium grupy roboczej do spraw praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki: 
 
Temat: Walka z COVID-19 - pielęgniarski punkt widzenia 
Czas:   25 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00